post

نمایندگیهای  سانی هیچگونه فروش تلفنی و غیر حضوری ندارند و هیچ پیامکی هم برای کسی ارسال نمی کنند، هیچ جایزه ای در قالب جشنواره فروش ، افتتاحیه فروشگاه و غیره نیز به کسی از طرف سانی داده نمی شود. لطفا از پرداخت هرگونه وجهی به صورت غیر حضوری برای خرید محصولات سانی (SUNNY) خودداری فرمائید.