post

پنکه های سانی درطیف گسترده ای از انواع پنکه به صورتهای رومیزی، سه منظوره (قابل استفاده بصورت ایستاده، رومیزی یا دیواری)، دیواری و سقفی در طرحها و رنگهای مختلف ساده ویا کنترلدار تولید می شوند. کیفیت بالای مواد اولیه استفاده شده در تولید محصول، شکل خاص پره ها و موتور پر قدرت برای تولید باد بیشتر، از مهمترین ویژگیهای پنکه های سانی می باشد.