بخاری برقی هالوژنی رومیزی سانی

  • دوحالته
  • قابلیت استفاده به صورت دیواری
  • المنت هالوژنی کم مصرف (تابش حرارت)
  • 25 ماه گارانتی